Märkbart och hörbart i mellanrummen (Perceptible, Audible in the In-between Rooms)

Märkbart och hörbart i mellanrummen-improvisation, komposition, pappersbygge (Perceptible, Audible in the In-between Rooms; Improvisation, Composition, Building with Paper) , Stockholm 2011

Inledde Monica Sands och Ricardo Atienzas utställning Improvisera Staden, under Arkitekturmuseet LIVE, (1-6/3)

Idé & komposition/instruktion: Anna E Weiser
Medverkande dansare och musiker: Kajsa Sandström, Hanna Bylund, Ingrid Cogne, Thommy Wahlström, Niklas Billström, Anton Alfvén, Wolfgang Weiser, Ricardo Atienza.

Besökare i museet inbjöds att bygga en stad av papper och medan alla byggde, klippte och vek, improviserade dansare och musiker i rummet. Improvisationerna utgick från, och kretsade kring, ljudet från pappersbygget och koncentrationen i konstruerandet. Idén utgick från att sätta arbetsprocessen i fokus, inte det performativa, och på så sätt skapa delaktighet och lyfta fram det gemensamma.

“Byggandet i papper skapar ljud och skapar rörelser, skapar energi och ska ge impulser till korta kärnfulla improvisationer. Vika ihop veckla ut. Improvisationerna ska utgå från det som hörs och märks i rummet. Det sker nu, vardagligt, enkelt, chosefritt och med samma intensitet som när man rör sig och gör det man ska.” 

(ur den textinstruerande improvisationsanvisningen/partituret)

Balansera staden
I samband med Märkbart och hörbart höll jag workshops i ljudkompositions för barn, samt arrangerade ytterligare en programpunkt, Balansera Staden (även den ingick i Sand & Atienzas Improvisera staden) tillsammans med balanskonstnär Wolfgang Weiser, där besökande barn kunde cykla, gå på lina och bygga balansbanor med stora träklossar och rundstavar.

Video 1 av Monica Sand på Vimeo
Video 2 av Monica Sand på Vimeo