SPINN – rotation och tuskaft (2015)

 – för känslan av ljud

Av Anna E Weiser, 2015

För partitur och genomförande kontakta mig gärna

Skrivet ursprungligen för The Great Learning Orchestra, Stockholm

Uruppfört och känsligt improviserat av medlemmar i GLO, på Fylkingen den 29/11 2015

Ett analogt interaktivt verk, en konsert för handens formande av klangens resonans, som bygger på improvisation, textila strukturer och materialövergångar. Partituret ger anvisningar om känslighet för “material-möte” i samspelen. Publiken medverkar som icke hörbar bordun genom broderi. Verkets inledande del kan även betraktas som visuell och är en rumslig koreografi som musikerna gör utifrån flät/tuskaftmönster.

En strukturerad improvisation med utgångspunkt i klangs materialitet, i ett förlopp från rummet, handen till munnen.

Verket spelades in live under konserten på Fylkingen.  Vissa partier är mycket tysta, (broderande i början, och ord som sägs i slutet). Verkets huvudfokus är det som sker i nuet, på plats och i sitt sammanhang. Inspelningen är en dokumentation, (av Magnus Nordén).

Foto © Mats Dimming, GLO
Foto © Mats Dimming, GLO

The Great Learning Orchestra arbetade under hösten 2015 med tematik som kretsade kring den amerikanska tonsättaren och musikern Pauline Oliveros, och hennes arbete med ”Deep Listening”. Jag fick apropå detta lyssnartema en förfrågan om att skriva ett verk för ensemblen under rubriken ”Software for People”, en rubrik jag snabbt omtolkade till arbetstiteln “Soft W(e)ar( ) for People”– såg ett verk framför mig där den improvisatoriska processen konstruerar sitt eget finmaskiga nät-verk av tunnaste materialövergångar, ett slags materialiserat lyssnande…–.

Verket tar sin utgångspunkt i frågor som: Vad är uppmärksamhet? Vad är klang när vi hör den, och vad är den när vi inte hör den, men uppfattar den ändå? För mig ger lyssnande förutsättning att höra, greppa, förstå innebörd av kontext och kontinuitet, och i mitt arbete försöker jag hitta och laborera med övergångar mellan hörbar och icke hörbar klang. I min ”värld” kan därför ett ”stämmande” av den musikaliska processen vara detsamma som att organisera trådar, spinna, fläta och väva… och, som i detta verk, brodera…