Vattenspår (2016)

Ett soundscape-projekt i ljud, bild och ord, med syfte att tillgängliggöra och levandegöra upplevelsen av kulturarv kring vattendrag vid utvalda platser på Gotland.

Projektet är bekostat av Länsstyrelsen Gotland och nås via Länsstyrelsens hemsida. Länsstyrelsen står för kortare faktatexter och layout.

Norrbys i Väte © A. E Weiser
Norrbys i Väte © A. E Weiser

Från februari till maj 2016 vandrade jag längs med vatten; vid Norrbys i Väte, mellan Stånga och Lye, vid Själsö, Lummelunda och Petarve i Sanda. Jag spelade in ljud av vattenflöden, fotograferade och samlade intryck till de ljudmiljöbeskrivande texterna.

Det vi uppfattar med våra sinnen är starkt kopplat till våra minnen, att lyssna in en plats är att komma den nära och förstå dess betydelse på ett djupare plan. Min förhoppning är att den insikten gör oss rädda om det livgivande vattnet på ön.

Det kom att bli en sommar med akut grundvattenbrist på Gotland…