Föreläsning/Undervisning

Stora frågor hör hemma överallt…

20150305_174743
Foto: Anna E Weiser

Som föreläsare och/eller workshophållare utgår jag ifrån den egna konstnärliga processen för att komma åt de stora frågorna om varande och samspel, ur ett konstnärligt musikaliskt eko-logiskt perspektiv. Sedan 2009 har jag samtalat/föreläst och presenterat mitt arbete i olika sammanhang:

På somrarna undervisar jag barn, unga och vuxna i lyssnande, ljudkonstnärlig komposition och improvisation, i  Vibrationsverkets regi.

”Om man räknade våra sinnesreceptorer en och en, i stället för att indela dem i olika sinnen, tror jag att vi bättre skulle förstå vidden av världen och vårt varande i den. Då skulle också förmågan att känna av, intuition, bli en konkret och intelligent aspekt av livet som bör få ta plats i både forskningsmetodik och i hur vi validerar resultat. För mig är det ändamålsenligt att tänka helt men med största möjliga komplexitet och finkornighet samtidigt, att utgå från att vi är känsliga mätinstrument, komplexa och kompetenta seismografer i föränderlig mark, och att vi kan navigera i den så länge det går att urskilja an-ledningen.” (Ur min masteruppstas Vävskäl anledning till komposition, 2012)

 

IMAG0329
Foto: Arianna Funk

Mars 2015, för elever på HV Skola i Stockholm, inbjuden av elever på vävutbildningen. En ära när initiativet kommer från studenter… Inspirerande att möta dessa elevers “tänkande” händer!

Jag föreläser på HV Skola, mitt i tråd-projektet som eleverna så inspirerande smart genomförde, och jag initierat. “Nätet” har följt med mig så många gånger…denna gång blev det till en gnistrande rumslig intelligens. Handens verk, en länk mellan förnimbart och märkbart.

Dessutom

i samband med konstpedagogiska ”utryckningar” i Konstakutens (Gotlands Konstmuseums) regi (Norrbackaskolan, i Västerhejde skola, Atheneskolan Fardhem, Vänge skola).

Invigningsperformance och öppningssamtal under Textil Sounds Festival, Borås.

Foto: Söndrebaljsoperan
Foto: Söndrebaljsoperan

 

 

 

 

 

 

I samband med Empfindlichstarke Membranen, LWL Münster, DE.

Foto: LWL/Althaus
Foto: LWL/Althaus

 

 

 

 

 

 

För Textil Gotlands medlemmar i Vibrationsverkets tält, Anga, Folkuniversitetets konstutbildningar, Visby, och workshop Gotlands Dansutbildningar, Visby. Forskningsseminarium NSU i Århus, samt vid cresson, Centre for research on sonic space & urban environment, Grenoble, Frankrike, 2012. Särskolan på Gotland, och föreläsningen Lyssna till slumpen, Gotlands Konstmuseum.

 

Connecting skola 2Ständigt aktuellt är mitt projekt Connect(in)g Space (för mer info se under projektfliken)installation, performance, deltagande konstprojekt, konstnärligt forskande, pågående sedan 2011.

Från 2011-2014 har jag genomfört flät- och knytprojektet ett tjugotal gånger, tillsammans med barn, ungdomar och vuxna, inomhus, utomhus och i tält. Projektet har försett mig med kraftfulla verktyg att använda även utanför det direkt konstnärliga fältet, och blivit till en värdefull metod att läsa av och utveckla arbetsklimat i både barn- och personalgrupper.