Konsert för textur och rörelse

Helge Ands ruin, Visby, 2010
Arr: Gotlands Läns Hemslöjd i samband med KREATOV.
Idé, scenbild och musikalisk/koreografisk struktur: Anna E Weiser
Medverkande:
Wolfgang Weiser, jonglering
Hanna Bylund, dans/rörelse
Anna E Weiser, röst

Foto: Birgitta Nygren
Foto: Birgitta Nygren

Helge Ands ruin är öppen i takets mitt och ifrån det övre etaget är hålet omgärdat av ett järnstaket. Därifrån och ner ett par meter i mitten i det undre rummet hängde jag i bommullssnören tunna björkskivor i olika längder. Som ett tyst vindspel snurrade de i luftrummet ovanför scenplatsen och etablerade en rumslig närvaro.

Ljudet av roterande bollar i lerkrukor, av steg i det grova gruset, mot den tunna träskivan, från det rytmiska jonglerandet mot glasytor, papper och vatten, rösten mot rummets väggar, tak… och så ovanifrån.

Med element hämtade ur En fjäril i örat.