Fasövergång (Phase Transition)

 EA-komposition (4, 34 min)

Om handens arbete som grundande och förmågan att transformera energi och skifta frekvens.

Stycket ackompanjerade skulpturer av keramiker Karin Sutare vid utställningen Insel Design på Nordiska Ambassaden i Berlin, april 2010.

Keramikerns arbete är djupt rotad i mänsklighetens historia. En omvandlingsprocess från lera till form, via eld till klang och funktion. Stycket bygger på ljudinspelningar jag gjorde i Karins verkstad, från tvättandet av leran till drejande och bränning.

Ljudtekniker: Robert Wahlström

fasövergång