Röst

Rösten är mitt huvudsakliga instrument, mitt musikaliska sätt att tänka, och den självklara länken till både komposition och improvisation. Som röstimprovisatör är jag intresserad av lyssnande och flöde, av samspel i nuet som sätter fokus på närvaro.

Jag har alltid sjungit, gjort egna låtar, tagit privatlektioner, utbildat mig i folklig sång och undervisat i sång vid privat musikskola. Men de viktigaste erfarenheterna jag gjort och som lett fram till det utforskande röstimprovisationsarbete jag nu ägnar mest tid åt, är hämtade från åren i Göteborg och Danmark med studier i nutida dans och kontaktimprovisation. Att i ett musikaliskt samspel ”ge och ta vikt” så som i en improviserad dansduett, att arbeta utifrån kroppen och rummets fysikaliska parametrar, är min utgångspunkt i röstarbetet.