Current

2021

2/10 kl 19.00  Återvildande improvisationer – Work in progress. Bönsalen, Kulturrum, Visby. Mixed Minds.

Lyssna här på återvildande röstimprovisation från vattendraget som mynnar i Storsund!

Lyssna här på återvildande röstimprovisation under fågeltornet i Storsund!

Lyssna här på återvildande röstimprovisation vid fiskeläget i Baju, Anga, Gotland. I skymningen…

2020

2/10 Ljud av kärl kl 17.00, Tegen2, Stockholm. 3 small places festival

3/10 Ljud av kärl, kortare improvisationer, kl 15.00 och 16.00, Blås & Knåda, i samband med Eva-Marie Kothes utställning.

2019

25/5 kl 16.00 Galleriet Konstepidemin Ljud av kärl

Konsert – work in progress  Konstepidemins Dag & Internationella Spelmansstämman i Göteborg. I Galleriet pågick samtidigt en utställning av fotografen Cop Shiva.

Ljud av kärl är ett projekt i sin början. Vi vill lyfta fram det stora lyssnandet och handens formgivande – det musikaliska och det keramiska – och hur klangen i våra instrument skiftar i färg tillsammans. Krukor, röst och viola.

Medverkar gör keramiker Eva-Marie Kothe Sjöholm, Elsbeth Bergh, viola, Anna Gustavsson, slagverk, Anna E Weiser, röst.

Work on Relation – silke vass och dikten om gå genomvandra

Rumslig installation och klanger i bunker vid södra Hällarna 30/5-2/6 2019

Innerörat upphör aldrig att fascinera mig. Där ryms hörsel- och balanssinne, lyssnande jämvikt i rörelse. När jag ser gräs tänker jag på flimmerhår och på nervsystemets komplexa kommunikationskapacitet. Silkesfibern ordnar det sinnliga.

Vass – Phragmites australis, är en art i växtfamiljen gräs. Det grekiska ordet phrágma betyder ”vägg, stängsel” eller ”försvar, skydd”. För mig blir det en intressant kontrast mellan bunkern som representant för det militära försvaret och vassen som det integritetsfulla inre skydd var och en behöver för att fritt kunna vaja som ett rö för vinden.

Tack till min son Friedel Weiser som varit oersättlig under hela byggprocessen.

JonglÖra

Sinnrik ljud- och jongleringskonsert/föreställning för små och stora öron. Av och med Anna E Weiser & Wolfgang Weiser

Kan ni kanske stanna hela dagen, eller komma tillbaka i morgon också? Wow! Det här var roligt!!, säger barnen. Det här var utvecklande! Detta tyckte barnen verkligen om! Välkomna tillbaka!, säger personal.

Turnerar i Region Gotlands regi (Kultur och fritid) på kommunala förskolor under våren 2019, omarbetad att passa mindre rum och även riktigt små öron.

JonglÖra BalansÖra – lyssna balansera memorera

Hur ritar jag ljud? Mig själv när jag balanserar? Jag tänker rita ett hus!

Konsert + verkstad + rita klippa klistra

Barn skapar ljud- och balansminnesbilder från konsert och ljud- och balansworkshop

Barnens bilder visas på ljud- och balanslandskapsutställning i Almedalsbiblioteket, Visby, 18-27 oktober

JonglÖra-BalansÖra genomförs med stöd av Statens Kulturråd i samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan Gotland och Fenomenalen

Kontakta oss för bokning av konsert & workshop, och/eller för kompetensutveckling i sinnligt lärande med utgångspunkt i ljud/lyssnande och balans. Lyssna och balansera är grundläggande kunskap, lätt att förlora, rolig att återfinna.

2017

KONSERTER

25/7 Almedalsbibliotekets foajé Visby 19.00

26/7 Vibrationsverket i Anga 19.00  (tältet intill Anga Prästänge, Stenstugu 436)

ENSEMBLE MAKADAM  spelar Beethovenskisser och bjuder in mig och mitt “Skrivpulpetinstrument” (byggt av snickare Joakim Klint) i ett idémässigt möte med mitt tidigare verk Ljud av tänkande händer, ett verk där det musikaliska materialet utgick från ljudet  av skissande.

I statens Musikverks arkiv och hos Stiftelsen för musikkulturens främjande finns möjlighet att studera Ludwig van Beethovens originalmanuskript och skisser. Ensemble Makadam låter sig inspireras av dem när de skissar, väljer och vrakar ur mästarens verk.

thumb_IMG_8745_1024
Beethovenskiss
Ensemble Makadam arbetar med att bryta upp och kommentera komponerade verk med improvisation och fragmentarisering. Genom att kombinera klassiska verk med planerade och oplanerade improvisationer, huller om buller, skapas nya former. Resultatet blir oförutsägbart och öppnar för nya ingångar till musik som konstform och uttryck.

Det har blivit ett arbetssätt som genomsyrar de flesta produktioner. Det kan vara att mitt i satserna blomma ut i improvisationer, klippa och klistra ur verken, preparera instrumenten för att hitta nya klanger och arbeta med olika lager. Ensemblen samarbetar också med tonsättare som arbetar just i gränslandet mellan noterad musik och improvisation.
ensemble_makadam_color
Fotograf: Per Buhre
Anna E Weiser är tonsättare och musiker som arbetar just i gränsland mellan noterad och improviserad musik. Det konstnärliga arbetet utgår från och utforskar rum och lyssnande i relation, ett lyssnande som inbegriper handens, hant-verkets, intelligens.

2015 hördes hennes verk Ljud av tänkande händer i Almedalsbibliotekets foajé. Då gav ljuden från en tecknares penna musikaliska impulser till musiker att följa och laborera med. Nu möter tankegångar från detta verk Ensemble Makadams skisserande utifrån Beethovens.
IMG_9189
Fotograf: Wolfgang Weiser

Örat Idétidskrift för experimentell, kritisk och komplex musik, ute NU!

Läs min artikel Ytspänningens upprätthållande – en lyssnarteknik

2016 Kina i september, med resebidrag från Konstnärsnämnden

Tillsammans med arkeolog och kulturarvsforskare, Anna Karlström, reste jag till södra Kina och provinsen Guangxi för att studera den uråldriga bronstrummekulturen.

Resonerade minnen i lyssnande land-skap, min artikel i nya tidskriften Örat Idétidskrift för experimentell, kritisk och komplex musik

Vattenspår, ett konstnärligt ljudmiljöbeskrivande projekt i ljud, bild och ord, med syfte att tillgängliggöra och levandegöra upplevelsen av kulturarv kring vattendrag vid utvalda platser på Gotland. Under våren 2016 genomförde jag projektet (i samarbete med och bekostat av Länsstyrelsen Gotland). Jag har vandrat längs med vatten vid Norrbys i Väte, mellan Stånga och Lye, vid Själsö, Lummelunda och Petarve i Sanda, spelat in ljud av vattenflöden, fotograferat och skrivit poetiska ljudmiljöbeskrivande texter. Materialet sammanställs just nu av LST och ska bli broschyrer, både läs- och hörbara på Länsstyrelsens hemsida.

Det vi uppfattar med våra sinnen är starkt kopplat till våra minnen, att lyssna in en plats är att komma den nära och förstå dess betydelse på ett djupare plan. Min förhoppning är att den insikten gör oss rädda om det livsnödvändiga vattnet på ön.