Publicerat/press

Publicerat:

Resonerade minnen i lyssnande land-skap, puplicerat i Örat – tidskrift för experimentell, kritisk och komplex musik, december 2016.

Att kartlägga våra ödesfrågor – natur, ekologi och politik i ljudkonstutställningen GuteLjaudKarte på Gotland, recension av ljudkonstutställningen Gute Ljaudkarte, sommaren 2015, i tidskriften Nutida Musik 3 2014/15

Det vidgade lyssnandet, om resan till Norge o mötet med tonsättaren Pauline Oliveros, i tidskriften Nutida Musik 4-1/2013-14, utgiven i april 2015

Märkbart, hörbart, ordlöst , Arkitekturmuseets jubileumsbok Om femtio år med Arkitekturmuseet (2012) 

 Vävskäl anledning till komposition: Masteruppsats 2012, KMH, komposition intermedia

Press:

2015

Tonsättaren nr 2-3, 2015
Tonsättaren nr 2-3, 2015

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=6147386

2014

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=5893408.

2012

http://www.helagotland.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=7695265

2010

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1012&artikel=3735192

2009

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=260&artikel=3122721